KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, exacerbation, dyspné med eller utan sekretproblem – Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, exacerbation, dyspné med eller utan sekretproblem har åtgärden Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP) prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en positiv effekt på sekretproblem vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det finns god klinisk erfarenhet av att åtgärden minskar risk för komplikationer och annan sjuklighet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se