KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation – Ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till akut exacerbation

Vid tillståndet eller populationen KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation har åtgärden Ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till akut exacerbation prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad livskvalitet, ökad fysisk kapacitet samt minskad risk för sjukhusinläggning vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.
Kommentar: Träning, i form av till exempel andningsövningar, gångträning och lätt styrketräning, kan påbörjas när patienten medicinskt klarar detta.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se