KOL – Dynamisk spirometri med reversibilitetstest för att förutsäga behandlingseffekt av bronkdilaterare

Vid tillståndet eller populationen KOL har åtgärden Dynamisk spirometri med reversibilitetstest för att förutsäga behandlingseffekt av bronkdilaterare prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en bristande förmåga att förutsäga behandlingseffekt med bronkdilaterare hos patienter med diagnostiserad KOL.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se