KOL, akut exacerbation – Teofyllin

Vid tillståndet eller populationen KOL, akut exacerbation har åtgärden Teofyllin prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekter av åtgärden. Dessutom innebär åtgärden en ökad risk för biverkningar.
Kommentar: Vid samma tillstånd rekommenderas systemisk steroidbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se