Astmasymtom, otillräcklig behandlingseffekt, vuxna – Utredning för sensorisk hyperreaktivitet med capsaicintest

Vid tillståndet eller populationen Astmasymtom, otillräcklig behandlingseffekt, vuxna har åtgärden Utredning för sensorisk hyperreaktivitet med capsaicintest prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden är ny och behöver standardiseras.
Kommentar: Sensorisk hyperreaktivitet är en vanligt förekommande differentialdiagnos som bör beaktas. Korrekt diagnos leder till förbättrad patientförståelse och utsättande av onödig medicinering.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se