Astma, vuxna – Uppföljning med NO-mätning

Vid tillståndet eller populationen Astma, vuxna har åtgärden Uppföljning med NO-mätning prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en begränsad nytta som enskilt uppföljningsinstrument.
Kommentar: Kan tillsammans med andra åtgärder vara av värde som en del av uppföljningen vid astma.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se