Astma, vuxna – Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mini-AQLQ

Vid tillståndet eller populationen Astma, vuxna har åtgärden Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mini-AQLQ prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan förutsäga risk för framtida försämring samt har en god förmåga att utvärdera astmakontroll.
Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.
Kommentar: Det finns ett annat frågeformulär (ACT) som är mer användarvänligt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se