Astma, ungdomar och vuxna – Uppföljning av symtom och egenvård med hjälp av telemedicin

Vid tillståndet eller populationen Astma, ungdomar och vuxna har åtgärden Uppföljning av symtom och egenvård med hjälp av telemedicin prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan ge minst lika bra astmakontroll och hälsorelaterad livskvalitet som uppföljning med fysiskt återbesök.
Kommentar: Åtgärden omfattar olika typer av distansuppföljning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se