Astma, svår, vuxna – Bronkiell termoplastik

Vid tillståndet eller populationen Astma, svår, vuxna bör åtgärden Bronkiell termoplastik erbjudas endast inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden förbättrar livskvalitet men ökar exacerbationer och sjukhusinläggningar under behandlingsperioden. Åtgärden är fortfarande ny.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se