Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år – Leukotrien-hämmare för astmakontroll

Vid tillståndet eller populationen Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Leukotrien-hämmare för astmakontroll prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har effekt på lungfunktion men det vetenskapliga underlaget är otillräckligt vad gäller effekt på astmakontroll.
Kommentar: Rinitbehandling ska alltid övervägas separat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se