Astma, otillräcklig effekt av standard-behandling, vuxna och barn från 12 år – Långtids-behandling med makrolidantibiotika

Vid tillståndet eller populationen Astma, otillräcklig effekt av standard-behandling, vuxna och barn från 12 år har åtgärden Långtids-behandling med makrolidantibiotika prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan leda till färre
exacerbationer och längre tid till exacerbation. Åtgärden bör dock användas med försiktighet på grund av risk för biverkningar och resistensutveckling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se