Astma, otillräcklig effekt av inhalations-steroid, långver-kande beta-2-stimulerare och leukotrien-hämmare, barn – Tillägg av långverkande antikolinergika

Vid tillståndet eller populationen Astma, otillräcklig effekt av inhalations-steroid, långver-kande beta-2-stimulerare och leukotrien-hämmare, barn har åtgärden Tillägg av långverkande antikolinergika prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till bättre symtomkontroll och färre exacerbationer, utan svårare biverkningar. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se