Astma, okontrollerad, barn 6 månader–5 år – Inhalationssteroid

Vid tillståndet eller populationen Astma, okontrollerad, barn 6 månader–5 år har åtgärden Inhalationssteroid prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till färre exacerbationer och minskar sjukfrånvaro och symtom vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se