Astma, misstanke om påverkande omgivnings-faktorer – Exponeringsanamnes avseende inomhusmiljö, mögel och fukt

Vid tillståndet eller populationen Astma, misstanke om påverkande omgivnings-faktorer har åtgärden Exponeringsanamnes avseende inomhusmiljö, mögel och fukt prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att fånga upp astmautlösande faktorer och är enkel att utföra.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se