Astma, läkemedelsbehandling, graviditet – Fortsatt läkemedels-behandling under graviditet

Vid tillståndet eller populationen Astma, läkemedelsbehandling, graviditet har åtgärden Fortsatt läkemedels-behandling under graviditet prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till astmakontroll och medför en oförändrad risk för påverkan på fostret.
Kommentar: Behandling hos gravida kvinnor ger en ökad syretillförsel till fostret.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se