Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, vuxna – Tillägg av leukotrienhämmare

Vid tillståndet eller populationen Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, vuxna har åtgärden Tillägg av leukotrienhämmare prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden saknar positiv effekt på andra effektmått än vid-behovsmedicinering.
Kommentar: Långverkande beta-2-stimulerare har en bättre effekt vid samma tillstånd.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se