Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, vuxna – Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare

Vid tillståndet eller populationen Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, vuxna har åtgärden Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad astmakontroll och kostnaden per effekt är låg till måttlig vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se