Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 6 år – Tillägg av leukotrienhämmare

Vid tillståndet eller populationen Astma, inhalations-steroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 6 år har åtgärden Tillägg av leukotrienhämmare prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden leder till minskad vid-behovsmedicinering.
Kommentar: Brist på behandlingsalternativ hos barn på grund av restriktivitet avseende ökade kortisoninhalationer.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se