Astma, inhalations-steroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna – Tillägg av leukotrienhämmare

Vid tillståndet eller populationen Astma, inhalations-steroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna har åtgärden Tillägg av leukotrienhämmare prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden leder till mindre astmasymtom och ökad livskvalitet. Dessutom är kostnaden per effekt är låg.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se