Astma, episodisk, barn 2–5 år – Inhalationssteroid i samband med astmaepisoden

Vid tillståndet eller populationen Astma, episodisk, barn 2–5 år har åtgärden Inhalationssteroid i samband med astmaepisoden prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en symtomlindrande effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se