Astma, barn 4–11 år – Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT

Vid tillståndet eller populationen Astma, barn 4–11 år har åtgärden Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att utvärdera astmakontroll hos barn och är användarvänlig för patient och vårdpersonal.
Symtomen tydliggörs vid användning av frågeformulär och underlättar konsultation och behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se