Astma, ansträngnings-utlösta andningsbesvär – Specifika träningsråd för att minska ansträngnings-utlösta andningsbesvär

Vid tillståndet eller populationen Astma, ansträngnings-utlösta andningsbesvär har åtgärden Specifika träningsråd för att minska ansträngnings-utlösta andningsbesvär prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden minskar luftvägsobstruktion och ansträngningsutlösta andningsbesvär.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se