Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år – Tillägg av Omalizumab

Vid tillståndet eller populationen Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Tillägg av Omalizumab prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad har åtgärden positiv effekt på exacerbationer och symtom samt innebär en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.
Kommentar: Behandling steg 4 innebär hög dos inhalationssteroid samt tilläggsbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se