Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år – Miljöåtgärd genom temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA)

Vid tillståndet eller populationen Astma, allergisk, svår, okontrollerad trots behandling steg 4, vuxna och barn ≥ 6 år har åtgärden Miljöåtgärd genom temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en viss positiv effekt på livskvalitet vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.
Kommentar: Behandling steg 4 innebär hög dos inhalationssteroid samt tilläggsbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se