Astma, akut exacerbation, vuxna – Teofyllin

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation, vuxna har åtgärden Teofyllin prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på symtom, sjukhusinläggning eller lungfunktion vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Den ger också biverkningar.
Kommentar: Vid samma tillstånd rekommenderas systemisk steroidbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se