Astma, akut exacerbation, vuxna – Systemisk steroidbehandling

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation, vuxna har åtgärden Systemisk steroidbehandling prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden minskar risk för sjukhusinläggning.
Kommentar: Åtgärden avser behandling med kortisonkur.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se