Astma, akut exacerbation, vuxna – Dosökning av inhalationssteroid, fyra gånger dosen

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation, vuxna har åtgärden Dosökning av inhalationssteroid, fyra gånger dosen prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden minskar behov av systemiska kortisonkurer.
Kommentar: Åtgärden avser inte personer som står på hög underhållsdos.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se