Astma, akut exacerbation, otillräcklig effekt av akut standard-behandling, barn ≥ 6 månader – Intravenös behandling med magnesiumsulfat

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation, otillräcklig effekt av akut standard-behandling, barn ≥ 6 månader har åtgärden Intravenös behandling med magnesiumsulfat prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden förbättrar lungfunktionen och kan minska behovet av andningsstöd. Dessutom kan vårdtiden förkortas. Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se