Astma, akut exacerbation – Dosökning av inhalationssteroid, två gånger dosen

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation har åtgärden Dosökning av inhalationssteroid, två gånger dosen prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har inte någon positiv effekt vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se