Astma, akut exacerbation – Bronkdilaterare med spray och spacer

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation har åtgärden Bronkdilaterare med spray och spacer prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Effekten av bronkdilaterare är likvärdig oavsett administreringssätt. Spray och spacer är dominant eftersom nebulisator är dyrare.
Kommentar: Det är administreringen av läkemedlet som har prioriterats, inte behandlingen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se