Astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år – Teofyllin

Vid tillståndet eller populationen Astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år har åtgärden Teofyllin prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en övergående effekt på symtom och ökad risk för biverkningar vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.
Kommentarer: Vid samma tillstånd rekommenderas hög dos inhalationssteroid eller systemisk steroidbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se