Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Zuklopentixol (peroralt)

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda behandling med zuklopentixol peroralt till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Utifrån klinisk erfarenhet hos medverkande experter är läkemedlet mer sederande än många andra antipsykotiska läkemedel med jämförbar antipsykotisk effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se