Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Ziprasidon (peroralt)

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda behandling med ziprasidon peroralt till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Läkemedlet ger svag effekt på psykossymtom, stor risk för behandlingsavbrott, ökad risk för hjärtrytmrubbning och större risk för sedering än de flesta andra antipsykotiska läkemedel. Ziprasidon behöver tas två gånger per dag tillsammans med mat, vilket kan vara svårt för många.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se