Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Haloperidol (peroralt)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med haloperidol peroralt till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Läkemedlet ger svag effekt på psykossymtom och stor risk för extrapyramidala biverkningar och behandlingsavbrott samt förhållandevis stor risk för sedering.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se