Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika – Åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med åtgärder för den psykiska sjukdomen

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med åtgärder för den psykiska sjukdomen till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med samtidigt missbruk av alkohol eller narkotika.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Personer som har fått integrerad behandling är nöjdare än de som inte fått det.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med åtgärder för den psykiska sjukdomen

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om integrerade åtgärder för missbruk eller beroende och psykisk sjukdom leder till ökade kostnader på kort sikt, men till sänkta kostnader på lång sikt. Insatsen innebär att team med olika yrkesgrupper behöver bildas. Ökad samverkan krävs mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se