Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas när det gäller vård och stöd till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning – Remissversion på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 15 januari 2018 via mejl: nr-schizofreni@socialstyrelsen.se. Den slutliga versionen kommer att publiceras under sommaren 2018.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Remissversion publicerad: 2017-11-14
Öppen för synpunkter till 2018-01-15

Öppna alla +

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filtrera listan

Rekommendationer