Opioidmissbruk eller -beroende – Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod

Vid tillståndet eller populationen Opioidmissbruk eller -beroende har åtgärden Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är begränsat och att åtgärden tycks ha liten effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se