opioidmissbruk eller -beroende – Contingency management (CoM) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

Vid tillståndet eller populationen opioidmissbruk eller -beroende har åtgärden Contingency management (CoM) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har liten till måttlig effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se