opioidmissbruk eller -beroende – Community reinforcement approach (CRA) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

Vid tillståndet eller populationen opioidmissbruk eller -beroende har åtgärden Community reinforcement approach (CRA) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har liten effekt på andelen som använder droger.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se