Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning – Bedöma psykosocialt hjälpbehov med DOK

Vid tillståndet eller populationen Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning har åtgärden Bedöma psykosocialt hjälpbehov med DOK prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att stödet kring validitet och reliabilitet bör kompletteras.
Kommentar: Det finns en lättillgänglig svensk manual med tillräckligt goda instruktioner till användare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se