Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning – Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ASI

Vid tillståndet eller populationen Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning har åtgärden Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ASI prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar väl för att utforska hjälpbehov hos personer med narkotikaproblem.
Kommentar: Det finns en lättillgänglig svensk manual med tillräckligt goda instruktioner till användare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se