Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning – Bedöma narkotikaproblemen med DUDIT-E

Vid tillståndet eller populationen Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning har åtgärden Bedöma narkotikaproblemen med DUDIT-E prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar relativt väl för att bedöma narkotikaproblemen.
Kommentar: Det finns en lättillgänglig svensk manual med bra instruktioner till användare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se