Narkotikaproblem, behov av att kartlägga användningen – Bedöma narkotikaanvändningen med timeline follow-back (TLFB)

Vid tillståndet eller populationen Narkotikaproblem, behov av att kartlägga användningen har åtgärden Bedöma narkotikaanvändningen med timeline follow-back (TLFB) prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet är enkelt och att det fungerar relativt väl (men sämre än för alkoholkonsumtion) för att bedöma narkotikaanvändningen.
Kommentar: Svensk manual saknas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se