Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende av narkotika – Underlag för diagnostik med ADDIS

Vid tillståndet eller populationen Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende av narkotika har åtgärden Underlag för diagnostik med ADDIS prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar relativt väl som underlag för att diagnostisera narkotikamissbruk och -beroende.
Kommentar: Det finns en svensk manual, som är tillgänglig efter utbildning. Instruktioner till användare är goda.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se