Möjliga narkotikaproblem – Identifiera narkotikaproblem med DUDIT

Vid tillståndet eller populationen Möjliga narkotikaproblem har åtgärden Identifiera narkotikaproblem med DUDIT prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar relativt väl för att identifiera narkotikaproblem, men att det saknas validitet med avseende på missbruk och relevanta poänggränser för skadligt bruk av narkotika.
Kommentar: Instrumentet är användarvänligt och kan administreras både som intervju och självskattningsformulär.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se