Möjliga alkoholproblem – Identifiera alkoholproblem med CAGE

Vid tillståndet eller populationen Möjliga alkoholproblem har åtgärden Identifiera alkoholproblem med CAGE prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas stöd kring reliabilitet och att stöd kring validitet bör kompletteras.
Kommentar: Instrumentet tillför lite utöver AUDIT och det finns ingen svensk manual.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se