Möjliga alkoholproblem – Identifiera alkoholproblem med AUDIT

Vid tillståndet eller populationen Möjliga alkoholproblem har åtgärden Identifiera alkoholproblem med AUDIT prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar väl för att identifiera alkoholproblem.
Kommentar: Instrumentet är användarvänligt och kan administreras både som intervju och självskattningsformulär.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se