Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) – MATRIX

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) har åtgärden MATRIX prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har god effekt på andelen som blir drogfria.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se