Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) – Lösningsfokuserat arbetssätt

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) har åtgärden Lösningsfokuserat arbetssätt prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se