Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) – Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) har åtgärden Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har sämre effekt än andra psykologiska eller psykosociala behandlingar. Den kan dock passa personer som inte kommit lika långt i sitt missbruk eller beroende, och kan även ge motivation till annan behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se